Czym jest elektroniczna dystrybucja informacji?

Podstawowym celem dystrybucji informacji jest zapewnienie, aby nasze dane będące efektem przetwarzania, zostały dostarczone odbiorcom zgodnie z ich potrzebami.

A. Podczas realizacji tego typu działań należy wykorzystywać wszelkie dostępne obecnie elektroniczne formy rozpowszechniania informacji takie jak poczta elektroniczna, czy też sieć komputerowa, internet oraz portale korporacyjne.

B. Usługi związane z dystrybucją informacji znajdziemy po wejściu tu- dystrybucja informacji systemy informatyczne.