Dlaczego system dystrybucji informacji jest tak ważny?

Dystrybucja informacji jest jednym z procesów informacyjnych w firmie.

(a) To od niego zależy przede wszystkim, czy przedsiębiorstwo jest w stanie szybko zareagować na panującą sytuacje.

(b) Sprawny system dystrybucji informacji warunkowe funkcjonowanie poszczególnych działów i całości. Interesującą ofertę systemów ułatwiających dystrybucję informacji oferuje firma na stronie www.comfortel.pl.

(c) Jeżeli proces wymiany informacji zostanie zaburzony kierownicy firmy będą mieli kłopoty z podejmowaniem nie tylko kluczowych decyzji, ale i decydowaniem w ogóle.